vissza

Anzix

 


Van-e tenéked
/Krulik Zoltán/

Él-e tenéked, édes jó dajkád,
édes jó dajkám, a széles Balkán?

Hol van tenéked megvetett ágyad?
Megvetett ágyam a széles pusztán.

Hol vár, mondd, téged, terített asztal?
Dús asztalom rég a sűrű erdő.Jaj, sötétben
/Krulik Zoltán/

Jaj, sötétben csikorog a nádszál,
hajda szélben, de egyedül hagytál.
Zaj sötétben, csikorog a bocskor.
Merre jöttél nyomaimon egykor?

Zaj sötétben, csikordul egy ajtó,
jaj, de mindig panaszos a jajszó,
Régi álom tekereg a szélben,
tarka hóban, kamaszos reményben.

Jaj, az éjben kicsi kapum tárva,
nem tudom még, meddig leszek árva?
Merre húzza szívemet a bánat?
Nem tudom még, menjek-e utánad?

Nem tudom még, kavarog az emlék.
Jaj, sötétben, nem is volt olyan rég.
Jaj, sötétben, tova tűn a bánat,
hajda szélben, csókolom a szádat.

Keselyű
/bolgár népköltés/

Hegycsúcsra szállott
a keselyűk vénje.
Társakat szólít,
őket hívogatja.

Keselyűim, jöjjetek a völgybe,
Jól lakozni híres harcosokból!
Jól lakozni, híres harcosokból,
Életükben lándzsaforgatókból!

Hevernek némán
már a jó vitézek,
Kardjuk kicsorbult,
barna vér belepte.

Keselyű, had száll alá a völgybe,
Ünnepelnek, tort vígadnak értük.
Ünnepelnek, tort vigadnak értük,
Mindegyikre jut egy görbe csőrű.


Fordította: Vas JánosIlju
/makedón népköltés/

Hej, de gyűlnek hadba, édes,
hej, de gyűlnek hadba,
kocsányi pogányok,
anyám édes,
kocsányi pogányok.

Hej, de sűrűn jönnek, édes,
hej, de sűrűn jönnek,
széles Kríva vízhez,
anyám édes,
széles Kríva vízhez.

Hej, de vasra vernék édes,
hej, de vasra vernék,
Ilju haramiát
anyám édes,
Ilju haramiát.

Hej, de nincs ott, Ilju, édes,
hej, de nincs ott Ilju,
széles Kríva víznél,
anyám édes,
széles Kríva víznél.

Hej, de vígad, Ilju édes,
hej de vígad Ilju,
Szolún városában,
anyám édes,
jó hűvös ivóban.

Hej, de szolgál néki édes,
hej, de néki szolgál,
szép lány, makedónka,
anyám édes,
szép lány, makedónka.

Fordította: Nagy László


Fújdogál
/bolgár népköltés/

Fújdogál a fehér szellő.
Danaj, dana,
Fújdogál a fehér szellő,
Danaj, dana.


Fújdogál a Duna mellől,
Danaj, dana,
Fújdogál a Duna mellől,
Danaj, dana.

Fekete ló nyerít onnan,
Danaj, dana,
Fekete ló, kék a nyerge,
Danaj, dana.

A nyergében fiúgyermek,
Danaj, dana.
Fején kék a süvegecske,
Danaj, dana.

Erős legyen az a gyermek,
Danaj, dana,
erős legyen, sose gyönge,
danaj, dana.

Esztendőről esztendőre,
Danaj, dana,
Esztendőről esztendőre,
Danaj, dana.

Fordította: Nagy László

Katona sírató
/Krulik Zoltán/

Vágják a majtényi erdőt,
kerítik az új temetőt.
Viszik szegény legényeket,
katonának mindegyiket.

Összegyűjtik mindahányat,
kinek vessünk holnap ágyat?
Hiába ácsorgunk sírva,
tudom, sosem hozzák vissza.

Ne vigadjon senki azon,
babámat, ha búcsúztatom.
Ver a zápor a csapáson,
ha ma rajtam, holnap máson.

Állj meg, babám, még egy szóra,
csak még egy utolsó csókra
Mennék véled idegenbe,
Galícia közepébe.

Ottan vagyon hét kaszárnya,
mind a hétnek ezer ágya.
Ott alusznak a legények,
még álmukban is szegények.

Azt álmodják, hogy már késő,
mer’ az idegen az első.
Úgy alusznak, jól bezárva,
kalickában rab madárka.

Én ott véled nem alhatok,
kapujáig sétálhatok.
Ablakait tekintgetem,
mikor hajolsz ki egyiken.

Ha kihajolsz, mégsem látlak,
magas falán nem talállak.
Rózsa fut föl a tornyáig,
a babámnak ablakáig.

Rózsa, rózsa, piros rózsa,
rejtsd el szívem virágodba,
vidd el néki a magosba,
ha megkapná, megnyugodna.

Tudd meg tőle, mitől beteg,
Illatoddal vigasztald meg,
Hozd el onnan üzenetét,
Hiába várom levelét.

Azt üzeni, nem eresztik,
Meghasad a szíve estig.
Ha, meghasad, elföldelik,
Idegen földbe temetik.

Hol keressem, hol van sírja,
Hová boruljak zokogva,
Hol találom haló porát,
Hová ültessem virágát?

Világ, világ, cudar világ,
Hol terem jó mogyoróág?
Ha, levágom, elindulok,
a hazámig bujdokolok.

Idegenek, idegenek,
Hagyjátok, hogy én is éljek!
Ha már itt ültök miköztünk,
Hagyjátok, hogy mi is éljünk!
Ébredj fel
/Krulik Zoltán/

Ébredj fel, serkenj fel,
Még az éjjel menned kell!

Ébredj fel, serkenj fel,
Még hajnalban indulj el!

Vár az éj, vár a hó,
Vár a vérveres való.

Vár az éj vár a táj,
Vár az ordas vad halál.

Én Istenem, valaki,
Csak a hídig hína ki,

Én Istenem, valaki,
Csak a hídig hína ki.

Onnan tovább elmennék,
Amit kérne, azt adnék.

Onnan tovább elmennék,
Amit kérne, azt adnék.Édesanya, kedvesem
/bolgár népköltés/

Amióta édesanya kedvesem, felvirradt a hajnal,
Édesanya kedvesem, felvirradt a hajnal.

Egyvégtében, édesanya kedvesem, úton jár a sereg,
Édesanya kedvesem, úton jár a sereg.

Megfent szablyák, édesanya kedvesem, mint a fényes napfény,
Édesanya kedvesem, mint a fényes napfény.

Zászlós kopják, édesanya kedvesem, mint a sűrű erdő,
Édesanya kedvesem, mint a sűrű erdő.

Úgy sietnek, édesanya kedvesem, a nagy szultán ellen,
Édesanya kedvesem, a nagy szultán ellen.


Fordította: Vas János
Gyere vélem
/Krulik Zoltán/

Gyere vélem katonának, hallod-e?
Gyere vélem katonának, hallod-e?

Hét esztendő nem a világ, hallod-e?
Gomblyukadban piros virág, hallod-e?

Katonának, ha nincs dolga, hallod-e?
Akkor is van mindig zsoldja, tudod-e?

Ne menj véle katonának, hallod-e?
Ne menj véle katonának, hallod-e?

Hét esztendő kutyavilág, hallod-e?
Temetőben hervadt virág, tudod-e?

Katonának, ha nincs dolga, hallod-e?
Csak a halált gyakorolja, tudod-e?

Se Istene, se hazája, hallod-e?
Nem lesz néki nyugovása, sohase!A Don-kanyar felől
/Krulik Zoltán/

A Don-kanyar felől,
Halál szele söpör,
Fülem mellett golyó sziszeg,
Hideg, hideg, hideg!

A bunker oldalát
Ma bomba törte át,
S ha rád kiált a cimborád,
Tovább, tovább, tovább!

A szél hordja széjjel,
Álmunk az éjjel megfagyott.
A hóban süppedünk el,
Miért jöttünk el, már nem tudom!

Ha vannak angyalok,
Nem járnak erre most,
Csak ördögök tüzelnek ránk,
Vivát, vivát, vivát!

Ha élne még anyám,
S volna házam, s hazám,
Ha várna még a kedvesem,
Minek, minek, minek!

A szél hordja széjjel,
Álmunk az éjjel megfagyott.
A hóban süppedünk el,
Miért jöttünk, már nem tudom.

De messze még a nyár,
A fagyhalál kaszál,
A szívemben csak jégcsapok,
Talán ma meghalok.

A Don-kanyar felől,
Halál szele söpör,
Fülem mellett golyó sziszeg,
Hideg, hideg, hideg.

 

vissza